Biofyzika

D09020006

Bakalářský studijní program

Všeobecná sestra

kombinovaná forma studia

2. LF UK - letní semestr 2016-17

Základy biofyziky

D0302132

Bakalářský studijní program

Fyzioterapie

2. LF UK - letní semestr 2016-17

Testy z biofyziky dle přednášek na 2. LF UK

Biofyzika – 2. LF UK, magisterské studium lékařství 2016/17

Doprovodný kurs předmětu Biofyzika pro posluchače 1. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství – zimní semestr 2016/17 – Ústav biofyziky, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta <biofyzika@lf2.cuni.cz>. Studenti se seznámí se základy lékařské biofyziky a biofyzikálními principy diagnostických a terapeutických metod; poznatky uplatní ve své odborné a případně výzkumné praxi i v dalším studiu.

Biophysics on the 2-nd Medical Faculty,  Charles University Prague, M.D. programme General Medicine, winter semester 2016/17