Biofyzika

D09020006

Bakalářský studijní program

Všeobecná sestra

kombinovaná forma studia

2. LF UK - letní semestr 2017-18

Základy biofyziky

D0302132

Bakalářský studijní program

Fyzioterapie

2. LF UK - letní semestr 2017-18

Biophysics on the 2-nd Medical Faculty,  Charles University Prague, M.D. programme General Medicine, winter semester 2017/18

Biofyzika – 2. LF UK, všeobecné lékařství 2017/18

Doprovodný kurs předmětu Biofyzika pro posluchače 1. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství – zimní semestr 2017/18

Testy z biofyziky dle přednášek na 2. LF UK

Tests developed from lectures and practicals of Biophysics