{Testovací text} Kurz poskytuje študentom základy praktických zručností a riešení v informatike s prihliadnutím na spojitosť a previazanosť s medicínskou informatikou.